ไข่เยี่ยวม้า

ประชาพงษ์ฟาร์ม โรงงานไข่เยี่ยวม้า เป็นศูนย์กระจ่าย และจำหน่ายไข่เยี่ยวม้า ขายไข่เยี่ยวม้าที่มีขนาดใหญ่ของภาคอีสาน จัดจำหน่ายไข่เยี่ยวม้าส่งทั่วประเทศ


วันที่: 08/01/2562
เบอร์โทร: 086-2452-989
ติดต่อ: วรวิทย์ วงษ์ชัยเพ็ง (บ๊อบบี้)

ตลาดไข่เป็ด

ประชาพงษ์ฟาร์ม มีตลาดรองรับผลผลิตจากสมาชิกผู้เลี้ยงจำนวนมาก
และความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

naipran.com

ประชาพงษ์ฟาร์ม รับซื้อไข่เป็ด จำหน่ายไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า

250/11 บ.หินตั้ง ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 40160, (ประเทศไทย)