แกลเลอรี่ภาพ การดำเนินงานของฟาร์ม

กิจกรรมเพื่อสังคม

ประชาพงษ์ฟาร์ม ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ทั้งในด้านการศึกษาและด้านกีฬา พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬา

naipran.com

ประชาพงษ์ฟาร์ม โรงงานไข่เป็ด โรงงานไข่เค็ม โรงงานไข่เยี่ยวม้า

250/11 บ.หินตั้ง ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 40160, (ประเทศไทย)