แผนที่ ประชาพงษ์ฟาร์ม

ผู้จัดการฟาร์ม

วรวิทย์ วงษ์ชัยเพ็ง (บ๊อบบี้)

ที่อยู่

  250/11 บ.หินตั้ง ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 40160
  โทร: 086-2452-989 (บ๊อบบี้)
  อีเมล์: witbobby09@gmail.com

Address

  250/11 HinTang Village, SapSomBun Sub-district, KhokPhoChai District, Khonkaen Province 40160
  Tel: 086-2452-989 (Bobby)
  Email: witbobby09@gmail.com

สาขา มหาชัย

  105/20 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
  Tel: 086-2452-989 (Bobby)
  Email: witbobby09@gmail.com

naipran.com

ประชาพงษ์ฟาร์ม โรงงานไข่เป็ด โรงงานไข่เค็ม โรงงานไข่เยี่ยวม้า

250/11 บ.หินตั้ง ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 40160, (ประเทศไทย)