ประชาพงษ์ฟาร์ม คือใคร ?? ทำอะไร ??

ประชาพงษ์ฟาร์ม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2559 โดย นายประชาพงษ์ วงษ์ชัยเพ็ง และนายวรวิทย์ วงษ์ชัยเพ็ง ฟาร์มเป็ดไข่ และเป็นแหล่งจำหน่ายไข่เป็ดสด ขายส่งไข่เป็ด โรงงานไข่เค็ม ไข่แดงเค็ม ไข่เยี่ยวม้า พร้อมจัดส่งทั่วภาคอีสาน และทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้การเลี้ยงเป็ดไข่ และเป็นตลาดไข่เป็ดจากเกษตรกรในภาคอีสาน แหล่งรับซื้อไข่เป็ด จำหน่ายไข่เป็ด โรงงานผลิตไข่เค็ม ไข่แดงเค็ม ไข่เยี่ยวม้า จัดหาตลาดรองรับผลผลิตจากเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง เป็นศูนย์แปลรูปไข่เป็ด เพื่อเพิ่มมูลค่าเพื่อ และเพิ่มตลาดให้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบัน ไข่เป็ดเป็ที่ต้องการของตลาดมาก

#ไข่เป็ด #แหล่งจำหน่ายไข่เป็ดสด #ขายส่งไข่เป็ด #โรงงานไข่เค็ม #โรงงานไข่แดงเค็ม #โรงงานไข่เยี่ยวม้า #กรุงเทพ #ปริมณฑล #มหาชัย #สมุทรสาคร #ประชาพงษ์ฟาร์ม