ประชาพงษ์ฟาร์ม


ประวัติและความเป็นมา ประชาพงษ์ฟาร์ม

ประชาพงษ์ฟาร์ม โรงงานไข่เยี่ยวม้า ก่อตั้งโดย นายประชาพงษ์ วงษ์ชัยเพ็ง เป็นศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่ ศูนย์กลางการรับซื้อขายไข่เป็ดและอาหารเป็ดทั่วประเทศ จำหนายพันธุ์เป็ดไข่ เป็ดสาว เป็ดไข่สาว เป็ดสาวพร้อมไข่ เป็ดไข่กากี หาตลาดรองรับผลผลิตจากไข่เป็ด ให้คำปรึกษาและส่งเสริมสำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นการเลี้ยงเป็ดไข่ ส่งเสริมการแปลรูปไข่เป็ดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

การดำเนินงานฟาร์ม

ประชาพงษ์ฟาร์ม โรงงานไข่เค็ม โรงงานไข่เยี่ยวม้า เป็นศูนย์กระจ่ายไข่เป็ดที่มีขนาดใหญ่ของภาคอีสาน ที่รับซื้อและขายไข่เป็ดทั่วประเทศ

รับซื้อ-ขายไข่เป็ด

100%

จำหน่ายไข่เค็ม

95%

จำหน่ายไข่เยี่ยวม้า

80%

จำหน่ายไข่แดงเค็ม

90%

บุคลากรฟาร์ม

วรวิทย์ วงษ์ชัยเพ็ง

ผู้จัดการฟาร์ม โทร: 086-245-2989 (บ๊อบบี้)

ประชาพงษ์ วงษ์ชัยเพ็ง

ผู้ช่วยผู้จัดการฟาร์ม โทร: 098-107-6993

ส.ต.ท อิสระ วงษ์ชัยเพ็ง

ผู้ช่วยผู้จัดการฟาร์ม โทร: 081-648-3119

ลิขิต วงษ์ชัยเพ็ง

ผู้ดูแลระบบ โทร: 08-0743-1940

naipran.com

ประชาพงษ์ฟาร์ม โรงงานไข่เป็ด โรงงานไข่เค็ม โรงงานไข่เยี่ยวม้า

250/11 บ.หินตั้ง ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 40160, (ประเทศไทย)